032 360 321 servis@crnaic.hr

Ostanete li vam automobil na cesti u kvaru, a trebate ga odvesti do najbližeg servisa ili svog doma, na raspolaganju su vam dvije opcije – pozvati vučnu službu ili pozvati drugog vozača u pomoć koji će vas odšlepati. Vučna služba je jednostavnije i sigurnije rješenje, no ukoliko vam osiguranje ne pokriva šlep službu i takav prijevoz bi vam bio skup, ili se nalazite na području koje služba ne pokriva, ili vam je jednostavno praktičnije pozvati nekoga u pomoć kako bi vas pošlepao, savjetujemo vas kojih pravila i zakona se morate pridržavati.

Koja vozila se smiju šlepati

Zakonom o “Sigurnosti prometa na cestama” određeno je tako da se šlepati ne smiju motocikli (osim ako imaju bočnu prikolicu) niti vozila koja su potpno ispravna.

Užetom se ne smiju šlepati vozila koja su tehnički neispravna (vozila kojima je u kvaru sustav upravljanja ili sustav kočenja), kao ni teretna vozila i autobusi.

Krutom vezom ne smije se vući vozilo koje nema ispravan uređaj za upravljanje ni vozilo koje je teže od vučnog vozila, ako mu je neispravna radna kočnica.

U vozilu koje se šlepa ne smije biti drugih putnika osim vozača. Vozač vozila koje se šlepa mora imati valjanu vozačku dozvolu za kategoriju vozila u kojem se nalazi.

Pravila za vuču neispravnog vozila

Vozilo se na cesti može vući pomoću užeta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno vozilo.

Razmak između vučnog i vučenog vozila, ako se vuče užetom, mora iznositi od tri do pet metara, a ako se vuče pomoću krute veze može iznositi i manje od tri metra.

Za vrijeme vuče oba vozila moraju biti označena znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). Na vozilo koje vuče drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vučeno vozilo sa stražnje strane.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozilo se smije vući samo ako na svojoj stražnjoj strani ima upaljena crvena svjetla za označavanje vozila ili ako ga vuče motorno vozilo koje ima i pri vuči upotrebljava žuto rotacijsko svjetlo.

Kazne za ne pridržavanje ovih zakona su stroge –  ovisno o odredbi, fizičke osobe morat će izdvojiti od 300 do 700 kuna, dok će pravne osobe nepoštivanje zakona koštati od 1.500 do 15.000 kuna.


Zatrebate li pomoć na cesti, s povjerenjem se javite vučnoj službi Auto servisa Crnaić. Uslugu vučnu službe pružamo 24 sata na dan, 365 dana u godini, na području Vukovarsko-srijemske županije, no i cijele Hrvatske po potrebi.