032 360 321 servis@crnaic.hr

Sigurno ste čuli da Vam policija umjesto prometne kazne može napisati opomenu tj usmeno upozorenje. No, to ne vrijedi za sve prometne kazne niti je prometni policajac obavezan napisati Vam opomenu umjesto kazne.

Važno je biti upoznat sa svojim pravima, no i pravima i obavezama policijskih službeni kako ne bi dolazilo do nesporazuma, stoga ćemo pojasniti kada možete dobiti opomenu, a kada i za koje prekršaje policijski službenik Vam ni po zakonu ne smije izreći opomenu umjesto kazne.

Fotografija: mup.gov.hr

Kada Vam policija može izdati opomenu

Zakon o sigurnosti prometa na cestama u čl. 294. st. 5. propisuje da policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna, u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi, a počinitelj nije prije činio slične prekršaje može umjesto novčane kazne sudioniku u prometu izreći mjeru usmenog ili pisanog upozorenja.

Prometni policajci obično gledaju jeste li već napravili sličan prekršaj u proteklih 12 mjeseci. Ukoliko Vam je izrečena kazna ili opomena za prekršaj iz iste kategorije u proteklih godinu dana, nemate pravo ponovno dobiti opomenu za takav prekršaj.

Važno je napomenuti da policajac može, ali i ne mora dati opomenu. Ne postoji pravilo prema kojem je policijski službenik obavezan napisati vam opomenu umjesto kazne. U Pravilniku je navedeno i da se opomena ne može izreči vozaču koji poriče da je napravio prekršaj.

Kao što smo već napomenuli, dobro je poznavati propise i zakone te znati svoja prava kako bi izbjegli neugodne situacije. Više o vašim obvezama u prometu te o zakonskim okvirima u kojima policija mora postupati pročitajte na stranici Ministarstva unutarnjih poslova.